Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová, místní organizace Zábřeh

Vítejte na stránkách KDU - ČSL, místní organizace Zábřeh

Město Zábřeh, volební období 2014–2018

Zvolení zastupitelé – město Zábřeh:

 • RNDr. Mgr. František John, Ph.D. (starosta města)
 • Mgr. Pavel Doubrava (radní města)
 • RNDr. Lubomír Pek (radní města)
 • Josef Klimek (radní města)
 • Mgr. Josef Kroul
 • Mgr. MgA. Karol Ozorovský
 • Ludmila Macáková
 • Bc. Lukáš Běhal
 • Milan Ryšavý
 • Členové výborů zastupitelstva a komisí rady – město Zábřeh:

 • Finanční výbor: Mgr. Josef Kroul
 • Komise sociální a zdravotní: Václav Keprt (předseda komise), Ludmila Macáková, Bc. Jiří Karger
 • Komise pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost: Mgr. Josef Kroul (předseda komise), Mgr. MgA.Karol Ozorovský, Mgr. Pavel Doubrava
 • Komise dopravy a BESIP: Milan Ryšavý
 • Komise pro rozvoj: Bc. Lukáš Běhal, Ing. Tomáš Appl
 • Komise kulturní: Mgr. Pavel Doubrava
 • Komise sportovní: Tomáš Kobza, Mgr. Vladimír Vysocký
 • Komise pro životní prostředí: Eva Pátková, Štěpán Brablec
 • Olomoucký kraj, volební období 2012–2016

  Zvolení zastupitelé:

 • RNDr. Mgr. František John, Ph.D., zastupitel Olomouckého kraje
 • Členové komisí rady Olomouckého kraje:

 • Komise pro životní prostředí ROK: RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
 • Naši lidé v orgánech KDU-ČSL

  Okresní výbor KDU-ČSL (okres Šumperk):

 • RNDr. Mgr. František John, předseda okresního výboru
 • Mgr. Pavel Doubrava, člen předsednictva okresního výboru
 • Mgr. Mga. Karol Ozorovský, člen okresního výboru
 • Krajský výbor KDU-ČSL (Olomoucký kraj):

 • Mgr. Pavel Doubrava, člen krajského výboru
 • RNDr. Mgr. František John, člen krajského výboru