č. 21 - Bc. Jiří Karger

 

Jiří Karger 

Ženatý, tři děti.
Ředitel Charity Zábřeh, významného poskytovatele sociálních služeb nejen ve městě Zábřeze, ale v celém regionu.
Nabízí bohaté zkušenosti s řízením organizace, čerpáním evropských a národních dotací či s poskytováním celé řady sociálních služeb.