č. 20 - Ing. František Rochovanský

 

František Rochovanský 

Narodil jsem se před 34 lety v Uherském Hradišti. Dětství jsem prožil ve skautském oddíle, který jsem krátce i vedl.
Jako člen Orla jsem v Uherském Hradišti založil florbalový oddíl a podílel se na vzniku orelské florbalové ligy, která je dnes jedním z hlavních celostátních projektů. Florbalu jsem se sám řadu let věnoval jako hráč, sekretář oddílu, člen krajského výboru i rozhodčí. Těší mě, že oddíl dnes po spojení s dalším klubem působí v Národní lize, jedné z nejvyšších soutěží. Rád bych v budoucnu podpořil rozvoj tohoto sportu také v Zábřehu.

Po absolvování Střední průmyslové školy oboru elektro jsem vystudoval obor Informační technologie na FIT VUT v Brně a FAI UTB ve Zlíně.
Již od dob studia jsem se věnoval práci programátora. Díky své profesi jsem zvyklý řešit problémy do hloubky a efektivně. Za svou dosavadní praxi jsem se podílel na projektech v nejrůznějších oblastech - v dopravě, sportu, zemědělství, obchodu a nyní strojírenství (Dormer Pramet). Při své práci se vždy snažím porozumět celé problematice do hloubky, jen tak mohu navrhnout optimální řešení.

Od dětství jsem se setkával s komunální politikou a vždy se zajímal o společenské dění. Takže když jsme se v roce 2014 definitivně rozhodli s manželkou usadit v Zábřehu a bylo zřejmé, že etapa studentského bydlení v Brně či Olomouci končí, přirozeně jsem se začal zajímat o možnost aktivně se zapojit do místního politického dění. Strana KDU-ČSL pro mě vzhledem k mým hodnotám i programovému průniku byla jasnou volbou jak z hlediska celostátní politiky, tak vzhledem k jejím představitelům v Zábřehu. Dnes žiji v Zábřehu spolu s manželkou a třemi dcerami pátým rokem a chci přispět k rozvoji města, které jsem si zvolil pro život. Nemám historické vazby a nikomu nic nedlužím, na problémy se snažím dívat s nadhledem.

Témata, kterým se věnuji jsou efektivita samosprávy, otevřenost a přívětivost úřadu, elektronizace a zavádění moderních technologií, dále to jsou otázky rozvoje, dopravy, sportu a volného času. Jako skautovi mě není lhostejné ani životní prostředí. Inspiraci čerpám i z míst, které navštívím, či znám. V poslední době mě zaujala třeba myšlenka inteligentních lamp pouličního osvětlení, které zejména v odlehlých a málo frekventovaných místech svítí pouze pokud se v okolí pohybují lidé. Více k inteligentnímu osvětlení.
Blog: blog.rochovansky.cz Kontakt: frantisek@rochovansky.cz