č. 11 - Ing. Štěpán Schiffer

 

Štěpán Schiffer 
V tomto roce jsem dokončil studium na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně a začal pracovat jako vývojář optiky v automobilovém průmyslu. Současně také pokračuji ve studiu aplikované informatiky ve strojírenství.
Ve volném čase se věnuji zejména sportu a horské turistice. Více než deset let se také podílím na organizování dětských táborů. Během roku se jako animátor zapojuji do pořádání turnajů, závodů, víkendových pobytů a dalších aktivit pro děti a mládež.
Za KDU-ČSL kandiduji, protože mi je blízká svým programem, a zvláště v posledním volebním období byla za mnohými jejími kandidáty vidět spousta dobře odvedené práce pro město.
Mými prioritami jsou podpora sportu, vzdělání a volnočasových aktivit, péče o životní prostředí a pokračování v rozvoji města a rozumném investování do jeho budoucnosti.