č. 8 - Josef Klimek

 

Josef Klimek 

Narodil jsem se v roce 1965 v Zábřehu a zde také, společně se svojí manželkou Marcelou, žiji dodnes v rodinném domku v místní části Ráječek.
Po ukončení školní docházky jsem absolvoval studium na tehdejší SEŠ (dnešní Obchodní akademie) v Šumperku. Před nástupem na presenční vojenskou službu jsem pracoval jako závozník v tehdejším podniku Zelenina Ostrava, závod Zábřeh. Dvouletou základní vojenskou službu jsem vykonával u Posádkové hudby v Kroměříži. V roce 1988 jsem byl přijat ke studiu na CMBF UK se sídlem v Litoměřicích. Poté jsem nastoupil do zábřežského závodu tehdejšího národního podniku NOVÁ HUŤ Ostrava – dnešní firmy SUB Zábřeh, a.s.

V roce 2004 jsem na základě výběrového řízení začal pracovat na pozici ředitele Katolického domu v Zábřeze. Provoz tohoto volnočasového zařízení řídím doposud.

Mezi moje záliby patří především hudba a to zvláště hudba dechová. Od roku 1990 mám tu čest stát v čele souboru Veselá kapela, která se snaží propagovat českou dechovou hudbu nejenom v Zábřeze a okolí, ale i v zahraničí. Zkušenosti, které jsem načerpal při vedení této hudby a při dvouletém působení v profesionálním hudebním souboru, jsem v letech 1990 – 1996 mohl předávat jako externí pedagog na zdejší ZUŠ a poté i jako soukromý učitel hudby.

Nemalou část svého volného času věnuji práci ve Sboru dobrovolných hasičů v Ráječku. Zde, jako jednatel sboru mám na starosti, mimo jiné i pořádání kulturních, společenských a propagačních akcí.

Pokud dostanu důvěru a budu zvolen do zastupitelstva města, chci se angažovat především v oblastech, které jsou mi blízké – kultura a volný čas.