č. 6 - RNDr. Lubomír Pek

 

Lubomír Pek 

Narodil jsem se v Zábřehu, vystudoval jsem Universitu Palackého v Olomouci, obor kybernetika a matematická informatika.
Další studia zaměřená na matematiku a počítače jsem absolvoval znovu na UP v Olomouci, na ČVUT Praha a Mendelově universitě v Brně.
Důležitou roli v mém životě hraje rodina, práce a sport. Jsem šťastně ženatý a mám 3 děti.

Jsem učitelem na Gymnáziu v Zábřehu. Mám aprobaci na matematiku a počítače.
Učím rovněž předmět zaměřený na přípravu a řízení projektů EU a finanční a ekonomickou gramotnost.

Od roku 1991 provozuji živnost zaměřenou na prodej, instalaci a servis počítačové techniky.
Poskytuji outsorcing v oblasti IT a působím jako ICT koordinátor.

Sport mi v životě přináší radost z pohybu a z překonávání sebe sama. Mám rád běh, plavání a turistiku.
Obdivuji bojové sporty, které rozvíjí nejen tělo, ale i ducha.

V zastupitelstvu jsem v minulosti vždy podporoval všechny aktivity zaměřené na mládež, sport a kulturu.
Z tohoto důvodu bych také rád podpořil dokončení rekonstrukce plaveckého areálu a podpořil grantovou politiku města.